این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

آموزش

آموزش فیلم سازی قسمت چهاردهم

در این قسمت از آموزش فیلم سازی و پرداختن موضوع داستان نویسی به این مسئله می پردازیم که اساسا چرا نیاز است که پیام را با یک قصه و داستان تعریف کرد؟ با ما همراه شوید.

موارد مرتبط

نظر دادن