این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

آموزش

آموزش مستندسازی - پیش تولید

آموزش مستندسازی

عماد خدابخش - تدوین گر و مستند ساز

پیش تولید – پژوهش و پژوهشگر

نظر دادن