آموزش کارگردانی 

محمد کارت - مستند ساز

 کارگردانی فیلم مستند

آموزش فیلمنامه نویسی

هادی مقدم دوست – مدرس و فیلمنامه نویس

فیلمنامه مستند و فیلمنامه نمایشی

آموزش عکاسی 

بهنام صدیقی – عکاس

آموزش عکاسی مستند شهری

آموزش مستندسازی

امیر شهاب رضویان - فیلمساز و تهیه کننده

فیلمسازی در سینمای کم هزینه و استقلال در فیلم سازی

در این قسمت از آموزش فیلم سازی و پرداختن موضوع داستان نویسی به این مسئله می پردازیم که اساسا چرا نیاز است که پیام را با یک قصه و داستان تعریف کرد؟ با ما همراه شوید.