آموزش مستندسازی

امیر شهاب رضویان - فیلمساز و تهیه کننده

فیلمسازی در سینمای کم هزینه و استقلال در فیلم سازی

مهمان بخش آموزشی برنامه "فیلم کوتاه" علیرضا امینی کارگردان است. وی در خصوص آشنایی و استفاه از شیوه های نوین کارگردانی در فیلم کوتاه سخن می گوید. 

برای فیلم برداری آشنایی با انواع لنز دوربین ها ضروری است. با ما و این قسمت از آموزش فیلم سازی همراه شوید.

با توجه به نوع استفاده و نحوه پخش، از فیلم خروجی با فرمت های مختلف گرفته می شود.در این قسمت از آموزش فیلم سازی با انواع این فرمت ها آشنا می شویم. 

در این قسمت از آموزش فیلم سازی و پرداختن موضوع داستان نویسی به این مسئله می پردازیم که اساسا چرا نیاز است که پیام را با یک قصه و داستان تعریف کرد؟ با ما همراه شوید.

دکوپاژ شیوه برای انتقال اطلاعات به بیننده معرفی می شود. در این قسمت و دو قسمت آینده برنامه فیلم کوتاه همراه با محمد ارژنگ ( کارگردان و مترجم) به مبحث دکوپاژ و توضیحات آن می پردازد. در این قسمت به موضوعاتی چون خط فرضی و چگونگی شکستن آن پرداخته می شود. 

حرکت دوربین یک عنصر از زبان سینماست. اما چگونه می توان نمای حرکتی گرفت؟ حرکت دوربین نیازمند توجیه مناسب، فرآیند منطقی به همراه حس فیلمساز است.

فیلم کوتاه در مبحثی جدید به فیلم نامه نویسی می پردازد. شاید مهم ترین مبحث در شروع فیلم نامه نویسی یافتن ایده مناسب باشد که شنونده داشته باشد.