استاد احدالله یوسفی، استاد شیشه گری از هنر خود و تجربیاتش می گوید.

استاد محمدرضا فرزانه، خیالی نگار یا نقاش پرده های قهوه خانه ای و ... از هنر خود و تجربیاتش می گوید.

استاد مهدی شمسعلی از آثار ماندگاری که در حرفه و هنر زری بافی خلق کرده است، می گوید.

استاد حسن فیضی راد، استاد صحافی در تهران از هنر و عشق خود به آن می گوید.

خانم افسانه مدیرامانی با تحصیلات دانشگاهی در رشته صنایع دستی سعی در احیای هنر پارچه بافی دارد.

تهیه کننده برنامه «فیلم کوتاه» از پخش آخرین قسمت این برنامه از شبکه مستند خبر داد و ویژگی های این مجموعه را که در دو سری طی یک سال گذشته روی آنتن رفته است برشمرد.

در هر قسمت زندگی و کار یکی از فیلمسازان فیلم کوتاه به صورت یک مستند کوتاه بین آیتم های برنامه پخش می شود.

در هر قسمت زندگی و کار یکی از فیلمسازان فیلم کوتاه به صورت یک مستند کوتاه بین آیتم های برنامه پخش می شود.

سه شنبه ها ساعت 21

در هر قسمت زندگی و کار یکی از فیلمسازان فیلم کوتاه به صورت یک مستند کوتاه بین آیتم های برنامه پخش می شود.

سه شنبه ها ساعت 21

جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما و تلویزیون مهمان این هفته «فیلم کوتاه» است و پوریا رحیمی سام نیز به آموزش بازیگری در این برنامه می پردازد.

صفحه1 از6