آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

لنز چشم ماهی - عکسبرداری با زاویه دید 180 درجه

آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

لنز تله

آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

لنز چیست؟

آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

انواع دوربین های عکاسی

آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

لنز زوم