کورمار خوزستانی

کورمار خوزستانی

کورمار خوزستانی

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم. 

در این قسمت کورمار خوزستانی در جلوی دوربین ما قرار گرفته است. 

دیدن شیوه بسیار جالب شکار این مار را از دست ندهید. 

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم. 

در این قسمت کورمار خوزستانی در جلوی دوربین ما قرار گرفته است. 

دیدن شیوه بسیار جالب شکار این مار را از دست ندهید. 

نظر دادن