مار آتشین

مار آتشین

مار آتشین

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران" همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم

مار آتشین بر خلاف نامش در زمره مارهای غیر سمی قرار دارد. 

دیدن این مار زیبا را از دست ندهید. 

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران" همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم

مار آتشین بر خلاف نامش در زمره مارهای غیر سمی قرار دارد. 

دیدن این مار زیبا را از دست ندهید. 

نظر دادن