مار الماسی

مار الماسی

مار الماسی

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم

در این قسمت به سراغ مار زیبای الماسی می رویم و با نحوه زندگی آن آشنا می شویم.

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم

در این قسمت به سراغ مار زیبای الماسی می رویم و با نحوه زندگی آن آشنا می شویم.

نظر دادن