تیرمار

تیرمار

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم. 

در این قسمت نحوه شکار یک موش توسط این مار را ببینید. 

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم. 

در این قسمت نحوه شکار یک موش توسط این مار را ببینید. 

نظر دادن