پای صحبت های یک صدای آشنا

پای صحبت های یک صدای آشنا

پس از بهروز رضوی و جلال مقامی این بار شبکه مستند به سراغ ایرج رضایی شاعر، نویسنده و از صدا پیشگان مطرح و پیشکسوت هنر دوبله ایران رفت و پرتره او را در "زاده مهر" به تصویر کشید. 

در مراسم رونمایی این مستند، ایرج رضایی از سالها کار و تجربه می گوید.  

با ما همراه شوید

نظر دادن