یک بعد از ظهر در شلمچه

یک بعد از ظهر در شلمچه

یک بعد از ظهر در شلمچه

آقای مهدی امامی (عکاس مستقل) در آخرین سفرش به خرمشهر، زادگاه خود طبق روال گذشته به شلمچه رفت و در این فرصت از خود گذشتگی شهدای ایران را در سکوتی درونی با عکس هایی از این منطقه به نمایش گذاشت. 

با ما همراه شوید و ببینده این عکس های زیبا باشید. 

نظر دادن