یک بعد از ظهر در شلمچه

یک بعد از ظهر در شلمچه

آقای مهدی امامی (عکاس مستقل) در آخرین سفرش به خرمشهر، زادگاه خود طبق روال گذشته به شلمچه رفت و در این فرصت از خود گذشتگی شهدای ایران را در سکوتی درونی با عکس هایی از این منطقه به نمایش گذاشت. 

با ما همراه شوید و ببینده این عکس های زیبا باشید. 

نظر دادن