کردستان رنگارنگ

کردستان رنگارنگ

بیننده عکس هایی حرفه ای از آقای جمشید فرجوند فردا باشید. او لحظاتی زیبا را از مناطق مختلف استان کردستان در قاب دوربین خود ثبت کرده است. 

نظر دادن