همراه با زائر کربلا در اربعین حسینی

همراه با زائر کربلا در اربعین حسینی

احمد کاظمی به همراه خانواده اش به جمع عظیم زائرین کربلا در مراسم اربعین پیوسته است و این عکس ها ار کربلای معلی برای شبکه مستند ارسال کرده است. 

 

نظر دادن