همراه با زائر کربلا در اربعین حسینی

همراه با زائر کربلا در اربعین حسینی

همراه با زائر کربلا در اربعین حسینی

احمد کاظمی به همراه خانواده اش به جمع عظیم زائرین کربلا در مراسم اربعین پیوسته است و این عکس ها ار کربلای معلی برای شبکه مستند ارسال کرده است. 

 

نظر دادن