گذر زمان در شهر نطنز

گذر زمان در شهر نطنز

نظنز شهری زیبا در دامنه کوه کرکس و در نزدیکی شهر کاشان است. همراه ما بیننده ویدیو گذر زمان (تایم لپس) از این شهر، که آقای سید محمد طباطبایی برای ما ارسال کرده، باشید.

نظر دادن