کویر هم بهار دارد

کویر هم بهار دارد

وقتی باران بر دل کویر می زند هر منظره خشکی را بهاری می کند. بیننده تایم لپس (گذر زمان) زیبایی از شهر بیارجمند در شاهرود سمنان باشید. 

آقای محمد حسین کریمی این ویدیو را برای شبکه مستند ارسال کرده و نام آن را "کویر هم بهار دارد" گذاشته است. 

شما هم می توانید از طریق باشگاه مخاطبان سایت شبکه مستند، عکس ها و فیلم های خود را برای ما ارسال کنید. 

نظر دادن