ویدیوهای ارسالی مخاطبان جشنواره سبز مستند

ویدیوهای ارسالی مخاطبان جشنواره سبز مستند
عکس از مرضیه طاهری از نورآباد ممسنی

جشنواره سبز مستند با استقبال بسیاری از مخاطبان شبکه مستند سیما روبرو شد.

با تشکر از تمامی کسانی که با ارسال فیلم در جشنواره سبز مستند شرکت کردند، دعوت می کنیم بیننده کلیپی که از تجمیع برخی از فیلم های ارسالی بینندگان است، باشید. 

این نکته را نیز اعلام کنیم که تعداد فیلم های ارسالی بیشتر از آنچه که در این کلیپ استفاده شده است بود اما متاسفانه کیفیت برخی از آنان به نحوی نامناسب بود که امکان استفاده وجود نداشت. 

امیدواریم همچنان همراه شبکه مستند سیما بمانید. 

نظر دادن