روستای دشه، شهرستان پاوه

روستای دشه، شهرستان پاوه

تصویری زیبا از بافت قدیمی در روستای دشه، شهرستان پاوه، استان کرمانشاه. 20 اسفند 96

ارسالی از همایون جباری

موارد مرتبط

نظر دادن