پردیس کاشان

پردیس کاشان

باغ فین کاشان یکی از زیبا ترین و منحصر به فرد ترین باغ در میان باغات ایرانی به شمار میرود که قدمت آن به دوران آل بویه منسوب است كه از این دوران شواهدی در دست نیست و اثبات این مطلب نیاز به تحقیقات و كاوش های باستان شناسی دارد. بعد از این دوران نیز وجود باغ فین را به دوران ایلخانی منسوب كرده اند، یاقوت حموی (قرن هشتم) نیز از گشت و گذار مردم كاشان در اطراف باغات فین یاد كرده است

ارسالی از یوسف

نظر دادن