راهپیمائی 22 بهمن

راهپیمائی 22 بهمن

سیده باران قریشی  سید صهیب قریشی  شهرستان بوکان راهپیمائی 22 بهمن 96 

ارسالی از سید عبدالله قریشی (جهاد مغنیه)

 

نظر دادن