پارك جنگلي قلعه رودخان - دژ هزارپله

پارك جنگلي قلعه رودخان  - دژ هزارپله
یکی از مهمترین مقاصد گردشگری سال های اخیر گیلان در دل کوه و انبوهی از درختان جنگل های فومن قرار دارد. جایی که بنایی با قدمت 600 ساله را در خود جای داده است به نام قلعه رودخان.
این عکس بسیار زیبا از طرف آقا مسعود برای باشگاه مخاطبان ارسال شده است.

نظر دادن