• نحوه نمایش:
نردبان - سری چهارم

نردبان - سری چهارم

نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است.

16 قسمت پخش شده
 • نردبان - 16

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگو با حسام اسلامی وفرشاد اکتسابی پیشنهاد فیلم مستند: از شمس تا شمس؛ به کارگردانی ارد عطارپور سفر به تاریخ؛ به کارگردانی : خسرو سینایی جام حسنلو؛ به کارگردانی : محمدرضا اصلانی نیمهی پنهان ماه؛ به کارگردانی آزاده بیزارگیتی معرفی مستند سووز (شوش) به کارگردانی فرشاد اکتسابی مستندباز: دو فیلم مستند دربارهی اصفهان - محمدجواد اصلانی معرفی مجموعهی مستند داستان سینما: یک ادیسه ؛ به کارگردانی مارک کازینز معرفی کتاب سینما و تاریخ: مارک فرو؛ ترجمهی محمد تهامینژاد

 • نردبان - 15

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگو با امید بلاغتی دربارهی مستندهای شاهجهانو آثار عجم به کارگردانی حسن نقاشی سعدیکارنو: فرشاد اکتسابی مجنونی از اسکاندیناوی: فرشاد اکتسابی معرفی مستندهای میرزا جواد به کارگردانی سعید فرجی گفتگو با بهنام وزیریزاده معرفی کتاب کارگردانی مستند مایکل رابیگر ترجمهی حمیدرضا احمدی لاری

 • نردبان - 14

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. معرفی فیلم مادرکشیبه کارگردانی کمیل سوهانی وگفتگوبا امید بلاغتی دربارهمستند مادرکشی معرفی فیلم مستند سیارهی انسانها به کارگردانیجف گیبز و تهیه کنندگیمایکل مور گفتگوبا یحیی رضایی فیلمبردار مستند مادرکشی پیشنهاد فیلم مستند : ایران، جنوب غربی: محمدرضا فرطوسی آب و آبیاری سنتی در ایران: محمدرضا مقدسیان اوسیا: علیرضا دهقان گفتگو؛ پرسشهای متداول: پیروز کلانتری و روبرت صافاریان پژوهش در فیلم مستند معرفی فیلم مستند شما چه کسی هستید به کارگردانی وحید چاووش گفتگوی بینالملل (اختصاصی): پاتریشیا افدرهاید معرفی کتاب شکل شناسی و گونه شناسی فیلم مستند دکتر احمد ضابطی جهرمی

 • نردبان - 13

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. مستندهای جنگ و بحران نقد فیلم زندگی در ارتفاعات؛ ساختهی عزیزالله حمیدنژاد با امید بلاغتی مستند خلاق با حنیف شهپرراد؛دیده شدن یا نشدن تدوین در فیلم مستند مستندنمایی: نبرد الجزیره (جیلو پونته کوروو) گفتگو با پیروز کلانتری و روبرت صافاریان گفتگو با محمدجواد اصلانی دربارهی گفتوگو در مه؛ ساختهی محمدرضا مقدسیان گفتگو با مرتضی شعبانی

 • نردبان - 12

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. جشنوارهی سینماحقیقت و جنگ و عرصهمستند گفتگوبا محمد حمیدی مقدم، مدیر محترم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سعید فرجی، عکاس و مستندساز و معرفی فیلم سفر به موگادیشو پیروز کلانتری،روبرت صافاریان و محمدجواد اصلانی مرد گریزلی؛ ساختهی ورنر هرتزوگ

 • نردبان - 11

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. معرفی و مروری بر آثار پاتریشیو گوسمان گفتگوی بینالملل: پاتریشیا افدرهاید گفتگو؛ پرسشهای متداول / پیروز کلانتری و روبرت صافاریان مستند خلاق با حنیف شهپرراد؛ شروع فیلم مستند مستند خلاق با نسیم نجفی؛ فیلم سالوادور آلنده معرفی کتاب درآمدی کوتاه بر فیلم مستند معرفی نشریهی سینماحقیقت گفتوگو با مهدی میرتیموری مستندباز؛ محمدجواد اصلانی / دربارهی سهگانهی نبرد شیلی

 • نردبان - 10

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. استقبال ویژه شبکه مستند از روز ملی سینما در نردبان ورنر هرتزوگ مهمانان ویژه روز سینما در تلویزیون گفتوگوی ویژه نردبان با ارد عطارپور روایت اصغر فرهادی از ساخت جدایی نادر از سیمین در روز ملی سینما کارگردان مشهور سینمای جهان از خاطرات خود در ایران میگوید گفتوگویی داغ نردبان با برنده خرس نقرهای و جایزه کن در روز ملی سینما این قسمت از برنامه نردبان که همزمان با روز ملی سینما روی آنتن میرود، ویژه برنامه رسانه ملی و شبکه مستند به این مناسبت است که در 80 دقیقه پخش میشود و ویژه برنامههای متنوعی را با حضور مستندسازان ایرانی و خارجی تدارک دیده است. در این قسمت، اردعطارپور کارگردان برجسته سینمای مستند، با حضور در برنامه نردبان از تجربه چند دهه مستندسازی خود میگوید و آرش اسحاقی دبیر انجمن صنفی کارگردانان و مستندسازان درد و دلهای کارگردانان مستند را بیان کرده است. ورنر هرتزوگ، کارگردان بینالمللی و شناخته شده سینمای جهان دیگر مهمان ویژه نردبان به مناسبت روز ملی سینمای است. او در برابر دوربین نردبان آمده و در گفتوگو با حامد شکیبانیا از تجربیات مستندسازی خود و خاطرات حضورش در ایران سخن میگوید. این مستندساز آلمانی برای نخستین فیلم بلند خود با نام نشانههای زندگی، جایزه معتبر خرس نقرهای جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد و برای ساخت مستند فیتزکارالدو برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم کن شد. در بخش دیگر برنامه، وحید صداقت که این روزها مستند صحنههایی از یک جدایی را روی پرده دارد، با حضور در نردبان روبهروی دوربین شبکه مستند نشسته است و فرزاد خوشدست، کارگردان مستند خط باریک قرمز از آخرین اخبار این فیلم مستند سخن گفته است. مستند صحنههایی از یک جدایی در آستانه دهمین سال ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین آماده نمایش شده و به زوایای پنهان این فیلم میپردازد؛ این اثر روایتی از مراحل ساخت و بازتابهای جهانی این فیلم است و تصاویری از پشتصحنه آن با روایت اصغر فرهادی و گفتگوهایی از مایکلی، ژان كلود كریر و ابراهیم گلستان را دربرمیگیرد. علاوه بر این، جمعی از مستندسازان کشور در ویدئوهایی این روز را تبریک گفتند؛ نسیم نجفی، مهدی نورمحمدی، صدیقه خدایی، مازیار مشتاق گوهری، مهدی قنواتی، رضا مجلسی و برهان احمدی روز ملی سینما را تبریک گفتند.

 • نردبان - 9

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتوگو با وحید چاووش و معرفی فیلم مستند خاطرات ابری معرفی مهدی اسدی گفتگو با پاتریشیا افدرهاید معرفی فیلم وودابه: شبانان خورشید؛ به کارگردانی ورنر هرتزوگ

 • نردبان - 8

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. با یاد منوچهر طیاب... مستند آیینی با نگاهی به واقعهی عاشورا گفتوگو با داریوش یاری، عکاسی مستند: امین رحمانی، معرفی فیلمهای مستند اربعین و تمرین آخر معرفی فیلم مستند کربلا جغرافیای یک تاریخ و پشت صحنه آن

 • نردبان - 7

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. مروری بر هنرمندانی که گرفتار بیماری همهگیر شدهاند (به مناسبت رحلت خسرو سینایی)... مستند سیاسی با نگاهی به بیست و هشتم مردادماه و نخست وزیر مصدق گفتوگو با سید احسان عمادی؛ فیلم محاکمه گفتوگو با محمدرضا امامقلی؛ فیلم آقای نخست وزیر کارگاه تجربه: گادفری رجیو معرفی فیلم مستند ملکه و کودتا

 • نردبان - 6

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. مستند سیاسی به روایت اول شخص مروری بر آثار پترا کاستا گفتوگوی اختصاصی با پترا کاستا با محوریت مستند سیاسی گفتوگو با مهدی باقری: آثار پترا کاستا و مستند اول شخص معرفی فیلم مستند لبهی دموکراسی؛ به کارگردانی پترا کاستا مستند خلاق با نسیم نجفی

 • نردبان - 5

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. نمایش مستند کوتاه مالکیه؛ به کارگردانی محمدباقر شاهین چهرهی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در فیلم مستند نقد و تحلیل مستندِ ادوارد با محوریت مستند سیاسی گفتوگو با محمدباقر شاهین،ایمان گودرزی، مهدی آگاهمنش و علیرضا خوشنویس معرفی فیلم مستند مردی روی سیم؛ به کارگردانی جیمز مارش

>> > 1 2 < <<