نردبان - سری دوم: نردبان - 13

نردبان - سری دوم

نردبان - 13

در سری جدید این مجموعه مخاطبان می توانند همراه با مجری، پله پله مسیر فیلمسازی را طی کنند.

در سری جدید به شکل عملی این فرصت را ایجاد شده که بیننده به همراه مجری تجربه فیلمسازی را به دست بیاورد.

برنامه «نردبان» این هفته سراغ تدوین در فیلم مستند رفته و میزبان بابک حیدری و محمود یارمحمدلو است.

نظر دادن