نردبان - سری دوم: نردبان - 16

نردبان - سری دوم

نردبان - 16

در سری جدید این مجموعه مخاطبان می توانند همراه با مجری، پله پله مسیر فیلمسازی را طی کنند.

این قسمت : پخش مستند میم مثل مرتضی; صحبت های آقای بخشی، خانم سپهری در مورد مستند و همچنین گفتگو با آقای گنجی، آقای قنبری فرد و مرضیه ریاحی

نظر دادن