نردبان - سری دوم: نردبان - 19

نردبان - سری دوم

نردبان - 19

در سری جدید این مجموعه مخاطبان می توانند همراه با مجری، پله پله مسیر فیلمسازی را طی کنند.

در این قسمت جلسه داوری فیلم های راه‌یافته به جشنواره فصلی برنامه «نردبان» پخش می شود و برگزیدگان به انتخاب هیئت داوران و آرای مردمی معرفی می شوند.

نظر دادن