نردبان - سری دوم: نردبان - 22

نردبان - سری دوم

نردبان - 22

در سری جدید این مجموعه مخاطبان می توانند همراه با مجری، پله پله مسیر فیلمسازی را طی کنند.

این هفته در بخش آموزشی برنامه، آموزش کنتراست را با عماد خدابخش داریم. در ادامه فیلم «زمزمه عشق» کاری از عیدی محمد معصومی و «تبرک» ساخته جواد شفیعی پخش می شود که با نقد و کارشناسی علیرضا دهقان همراه است.

نظر دادن