نردبان - سری دوم: آموزش مستند سازی - رابطه بین ایزو، دیافراگم و شاتر

نردبان - سری دوم

آموزش مستند سازی - رابطه بین ایزو، دیافراگم و شاتر

در این قسمت از برنامه آموزشی برنامه نردبان درباره رابطه میان ایزو، دیافراگم و شاتر که از اصول کار با دوربین است، توضیح داده می شود. 

نظر دادن