نردبان - سری دوم: نردبان - 62

نردبان - سری دوم

نردبان - 62

در سری جدید این مجموعه مخاطبان می توانند همراه با مجری، پله پله مسیر فیلمسازی را طی کنند.

این قسمت : آشنایی با مسعود آستانداری، فیلم « انعکاس نور » ساخته احسان قانع و گزارشی از جشنواره فیلم کوتاه رضوی

نظر دادن