دوران افشاریه رونمایی شد

 «دوران افشاریه» تولید جدید شبکه مستند با حضور مدیران شبکه مستند و بزرگان عرصه دوبله رونمایی شد و مدیر شبکه مستند در این مراسم برای حل مشکلات دوبله و با قوت ادامه پیدا کردن این هنر توسط جوانان، ابراز امیدواری کرد.

 

انقلاب فست فودها در ایران به روایت «نماگرد»

«نماگرد» این هفته به موضوع غذا اختصاص دارد و به انقلاب فست فودها، نظر جهانگردان خارجی درباره غذاهای ایرانی و پخش آیتم های همیشگی چون فیلم 100 ثانیه ای و «غر هفته» می پردازد.