بازدید رئیس گزینش رسانه ملی از شبکه مستند سیما

بازدید رئیس گزینش رسانه ملی از شبکه مستند سیما

بازدید رئیس گزینش رسانه ملی از شبکه مستند سیما

به گزارش روابط عمومی شبکه مستند سیما، محمدرضا اعتمادی رئیس هسته مركزی گزينش در این بازدید یک ساعته از نزدیک با بخشهای مختلف شبکه مستند آشنا شد، در جریان جزییات فعالیت این بخشها قرار گرفت و در جلسه ای به گفتگو با مدیران شبکه پرداخت.

در این جلسه امیر تاجیک مدیر شبکه مستند، در سخنانی گفت: در شبکه مستند علی رغم کوچک بودن، برای انجام کارهای بزرگ تلاش می شود. در دوره جدید این شبکه کیفیت تولیدات افزایش پیدا کرده و مستندسازانی که با این مجموعه کار نمیکردند، مشغول همکاری با شبکه هستند.

وی افزود: در یک سال و اندی گذشته تولیدات چند صد قسمتی جای خود را به تولیدات مستقل داد و به جای اینکه 100 قسمت توسط یک نفر ساخته شود، تلاش می کنیم 100 نفر هر کدام یک مستند بسازند.

مدیر شبکه مستند همچنین اعتمادی را یکی از خلاق ترین مدیران رسانه ملی خواند که با حضور او ساختار سنتی گزینش سازمان متحول و به روز شده و با تداوم حضور ایشان اتفاقات خوبی در سازمان رخ خواهد داد.

رئیس هسته مركزی گزينش سازمان صداوسیما نیز به توضیح برخی فعالیت های صورت گرفته در یک سال و چند ماه گذشته پرداخت و ضمن اشاره به تلاش برای حضور در داخل مجموعه های سازمانی، معاونت ها، شوراها و مراکز استانها، هزاران پرونده کاری نیز در این مدت بدون بر هم خوردن آرامش سازمان بررسی شده است.

وی تأکید کرد: اعتقاد ما این نیست که پشت میز بنشینیم و تلاش میکنیم در بین همکاران حضور داشته باشیم و بهترین ها را برای رسانه ملی انتخاب کنیم. این حق مردم است که بهترینها را روی آنتن ببینند و همکاران رسانه ملی نیز در تراز ملی باشند. از همین رو گزینش نیز در سازمان علمی شده است.

مدير كل هسته مركزی گزينش یادآور شد: انتخاب بهترین ها کار زیادی می برد و مصاحبه گران باید جامعه شناسی و روانشناسی بدانند و با افراد در نهایت احترام صحبت کنند، روالی که در یک سال و چند ماه گذشته سرلوحه همه فعالیت ها بوده است.

نظر دادن