اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه عکس مستند

اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه عکس مستند

اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه عکس مستند

 از میان ۴۰۰۰ هزار اثر رسیده به #جشنواره_عکس_مستند، ۵۵ مجموعه و ۳۴۸ عکس منتخب در مرحله داوری...

 شنبه ۳۰ شهریور ماه اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه اعلام خواهد شد.
 از برگزیدگان این بخش در اختتامیه جشنواره که آبان ماه برگزار می شود تقدیر به عمل می آید.

کلمات کلیدی:

نظر دادن