برگزاری گردهمایی مستندسازان

برگزاری گردهمایی مستندسازان

برگزاری گردهمایی مستندسازان

گردهمایی مستندسازان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه اربعین

 

برنامه ها:

تجربه نوردی مستندسازان شاخص حوزه اربعین

ارائه سوژه ها و ایده های ناب از جامعه عراق برای ساخت مستند

میزگرد ملزومات انعکاس جهانی اربعین حسینی

 

مکان:

تهران، میدان بهارستان، چهارراه سرچشمه، خیابان صیرفی پور

مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه)

 

زمان:

پنجشنبه 11 مهرماه 1398 ساعت 14  الی 19

کلمات کلیدی:

نظر دادن