زمان اختتامیه سومین جشنواره تلویزیونی مستند به تعویق افتاد

زمان اختتامیه سومین جشنواره تلویزیونی مستند به تعویق افتاد

اختتامیه جشنواره تلویزیونی مستند که قرار بود  اوایل آذر ماه برگزار شود به تعویق افتاد.

دبیرخانه جشنواره مستند ضمن پوزش از هنرمندان و شرکت کنندگان در این دوره جشنواره زمان بندی جدید اختتامیه را به زودی اعلام خواهد کرد.

 
 

کلمات کلیدی:

نظر دادن