دبیر و اعضای شورای مستند سیما معرفی شدند

دبیر و اعضای شورای مستند سیما معرفی شدند

دبیر و اعضای شورای مستند سیما معرفی شدند

دکتر میرباقری معاون رییس سازمان در امور سیما، با هدف انسجام بخشی به فعالیت های مستندسازی در شبکه ها مهندس سیدسلیم غفوری را با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای مستند سیما منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه مستند سیما، همچنین معاون سیما در احکام دیگری اعضای این شورا را معرفی کرد و به آنها ماموریت داد نسبت به امتداد سیاست های ابلاغی سازمان و معاونت سیما در ژانرهای گوناگون مستند شبکه ها اهتمام ورزند.
معاون سیما، در احکام خود خواستار حفظ و ارتقای جایگاه ساختار تلویزیونی مستند در سیما و پیشنهاد اولویت های محتوایی مستندسازی ذیل سیاست های ابلاغی معاونت شد.
دکتر میرباقری در این احکام به هماهنگی و توزیع متناسب محتوایی و ژانری مستندهای تلویزیونی در شبکه های سیما و مدیریت جامع جدول پخش برنامه های مستند به ویژه در مناسبت های ملی و مذهبی اشاره کرده و خواستار سیاست گذاری برای جشنواره تلویزیونی مستند شد.
هماهنگی و هم افزایی با مراکز و مراجع فعال مستندسازی درون و برون سازمانی، پیشنهاد ایده های نو و خلاقانه به برنامه های مستند و عمق بخشی به آنها از دیگر موضوعاتی است، که معاون سیما برآن تاکید کرد.
افزایش بهره مندی از ظرفیت رسانه های نوین و فضای مجازی در توسعه کمی و کیفی مستندهای تلویزیونی از اولویت های دیگری است که دکتر میرباقری به آن اشاره کرده و خواستار آن شد تا این شورا در بررسی صلاحیت حرفه ای مستندسازان و کشف استعدادهای نو و استفاده از ظرفیت هنگفت مستندسازان پیشکسوت کوشش کنند.
تحلیل و بررسی گزارش های نظارتی، پژوهشی، نظرسنجی و ارزیابی عملکرد در عرصه تولیدات مستند از نکات دیگری است که در معرفی اعضاء شورا به آن توجه شده است.
گفتنی است؛ دکتر رضا پورحسین، مهندس مهدی یادگاری، دکتر جواد رمضان نژاد، محمدعلی فارسی، مرتضی رزاق کریمی و دکتر عبدالکریم خیامی توسط دکتر میرباقری به عنوان اعضای حقیقی شورای مستند سیما منصوب شدند.

کلمات کلیدی:

نظر دادن