خاطره بازی با مستندهای محبوب در شبکه مستند

خاطره بازی با مستندهای محبوب در شبکه مستند

خاطره بازی با مستندهای محبوب در شبکه مستند

شبکه مستند طی فراخوانی از مخاطبان خود می خواهد مستندهایی را که با آنها خاطره دارند، معرفی کنند.
مهدی مینایی مدیر تأمین و پخش شبکه در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد: فراخوانی راه انداخته ایم و طی آن از مردم می خواهیم مستندهایی که تاکنون از تلویزیون روی آنتن رفته اند و با آنها خاطره دارند، به ما معرفی کنند.
وی افزود: قرار است در قالب باکس تازه ای به نام «مستند نوستالژی» این آثار را دوباره پخش کنیم. اینگونه هم خاطره بازی با آثار محبوب مخاطبان می شود و هم ارتباط دو طرفه مان با مردم بهبود بیشتری پیدا می کند.
مدیر پخش شبکه مستند تأکید کرد: مردم می توانند مستندهایی که در دهه های 60 و 70 با آنها خاطره دارند، به ما معرفی کنند.
مینایی یادآور شد: البته این مستندها می توانند از بین مستندهای جدیدتری که در دهه 80 و 90 روی آنتن رفته اند هم انتخاب شوند.
وی با اشاره به انتشار این فراخوان در قالب پخش تیزرهایی از شبکه مستند، از پخش «مستند نوستالژی» در آینده نزدیک خبر داد.

کلمات کلیدی:

نظر دادن