نقد نظام آموزشی کشور در «مرثیه‌ای برای یک رؤیا»

نقد نظام آموزشی کشور در «مرثیه‌ای برای یک رؤیا»

نقد نظام آموزشی کشور در «مرثیه‌ای برای یک رؤیا»

به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند، «مرثیه‌ای برای یک رؤیا» که توسط گروه دانش‌آموزی «فرهنگی هنری روشنا» ساخته شده است، حاصل تلاش یک ساله و ساعت ها مصاحبه با ده ها نفر از دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت کشور است که به موضوع نقد نظام آموزشی کشور و برخورد آن با نمونه های موفق آموزشی، با تأکید بر سرگذشت مدارس استعدادهای درخشان و اتفاقات ناگوار چند سال اخیرِ «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» می‌پردازد.
این مستند امشب ساعت 19 از جشنواره مستند پخش و ساعت 24 و 11:30 روز آینده بازپخش می شود.
فصل دوم جشنواره تلویزیونی مستند از 17 تیر در شبکه مستند آغازشده و طی آن ۴۲ اثر در سه بخش فیلم‌های بلند، نیمه بلند و کوتاه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
داوری بخش مردمی این جشنواره از طریق سایت festmostanad.ir، ربات تلگرامfestmostanadbot @ و سامانه پیامکی جشنواره به شماره ۳۰۰۰۰۸۱ انجام می‌شود و بینندگان تا ۴۸ ساعت پس از پخش اثر مهلت‌دارند، به مستند رأی بدهند.

کلمات کلیدی:

نظر دادن