نمایش موارد بر اساس برچسب: تودیع و معارفه

ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سازمان صداوسیما در حکمی رضا جوانمرد را به‌ عنوان سرپرست مالی شبکه مستند منصوب کرد.

 

مدیر شبکه مستند در حکمی سید مجتبی موسوی را به‌ عنوان سرپرست طرح و برنامه شبکه مستند منصوب کرد.

 

آئین تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید امور مالی شبکه مستند با حضور مدیر این شبکه ومعاون ذيحساب و امور مالي رسانه مليبرگزار شد.

 

 با حضور مدیر شبکه مستند و رییس مرکز تولید و فنی سیما، جلسه تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید تولید و فنی  شبکه مستند برگزار شد.