لوح، هدیه نقدی و تندیس سیمرغ درمانگر جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی در بخش فیلم مستند به «مادر شهر» از تولیدات شبکه مستند اهدا شد.

 

شبکه مستند سیما با ۶ اثر در جشنواره فیلم و عکس «اخلاق پزشکی» حضور دارد.