تهیه کننده «کاست» که جزو آثار راه یافته به سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت است، از ویژگی های این مستند سخن گفت.

پنجاه و هشتمین قسمت از برنامه «به اضافه مستند»، با پخش و بررسی مستند «محیط‌بان و پلنگ» ساخته فتح‌الله امیری و نیما عسگری بر روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

ویژه برنامه «سینما حقیقت» شامل گزارش، تحلیل، نقد و معرفی فیلمسازان حاضر در یازدهمین جشنواره بین المللی است.

صفحه1 از2