نمایش موارد بر اساس برچسب: سید مجتبی موسوی

مدیر شبکه مستند در حکمی سید مجتبی موسوی را به‌ عنوان سرپرست طرح و برنامه شبکه مستند منصوب کرد.