سومین جشنواره تلویزیونی مستند در دو بخش فیلم، عکس مستند و مستندنگاری در تابستان ۹۸ آغاز به کار خواهد کرد.

دبیرخانه جشنواره تلویزیونی مستند فراخوان دور دوم این جشنواره را منتشر کرد.