لوح، هدیه نقدی و تندیس سیمرغ درمانگر جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی در بخش فیلم مستند به «مادر شهر» از تولیدات شبکه مستند اهدا شد.