نمایش موارد بر اساس برچسب: محمد صالح نوروز نژاد

مجموعه مستند «سوریه، دوران گذار» به کارگردانی مشترک محمدمهدی خالقی و محمد صالح نوروز نژاد با نگاهی متفاوت به سوریه پس از جنگ در شبکه مستند تولید شد.