«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت.

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت.

تهیه کننده «کاست» که جزو آثار راه یافته به سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت است، از ویژگی های این مستند سخن گفت.

تولید مستند " کاست " به تهیه کنندگی آرش منوچهری دولابی در یک قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.