مستندسازان می توانند به رونق تولید کمک کنند

تهیه‌کننده برنامه "سینما صنعت" با بیان اینکه مستندسازان میتوانند به رونق تولید کمک کنند، می‌گوید قصد دارند سری دوم این مجموعه مستند را باهدف معرفی صنایع غیرنفتی، مهم و استراتژیک ایران تولید کنند.

 

هر وقت خواستیم پیشرفت کنیم، میراث گذشتگان را از بین بردیم

هادی آفریده ضمن بیان اینکه "رگ های آبی زمین" روایت از میراثی بوده که تمدن ایران را حفظ کرده است، گفت: در واقع ما در حال صحبت از میراثی هستیم، که در سخت‌ترین شرایطی که کشور در جنگ، محاصره و خشکسالی‌هایی چند صد ساله بوده، با منابع آبی خود، مردم ایران را حفظ کرده است.