نبرد با کلیشه های زندگی مدرن در مجموعه مستند «ضد»

تهیه کننده و کارگردان «ضد» گفت: این مجموعه مستند با به چالش کشیدن کلیشه های سبک زندگی مدرن می‌کوشد آدم ها را وادار کند که جهان پیرامونشان را متفاوت ببینند.

 

رونمایی از اسناد املاک رضاخانی در شبکه مستند/ «ثبت با سند برابر نیست» تاریخ حکومت پهلوی اول (رضا خان) را بررسی می کند

شبکه مستند به بهانه صدسالگی کودتای رضاخان در سوم اسفند ۱۲۹۹ مجموعه مستند «ثبت با سند برابر نیست» برای نخستین بار روی آنتن تلویزیون می برد.

 

کارگردان و تهیه کننده «ماسک» در مراسم رونمایی از پوستر این فیلم گفت: در این مستند به وضوح تلاش نیروهای جهادی و فداکاری کادر درمان را به تصویر کشیدیم و نشان دادیم این فعالیت‌ها پیوند خورده با رشادت رزمندگان سال دفاع مقدس است.

مدیر شبکه مستند سیما با اشاره به فشارهای بیرونی که این روزها صداوسیما را آزار می دهد، این رفتارها را در نهایت به محافظه کاری رسانه منجر دانست

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<