جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما و تلویزیون مهمان این هفته «فیلم کوتاه» است و پوریا رحیمی سام نیز به آموزش بازیگری در این برنامه می پردازد.

>> > ... 161 162 163 164 165  ... < <<