«رو به فردا» تولید جدید شبکه مستند با پخش در شب عید غدیر، میکوشد مخاطبان را با ویژگی های ورزش حرفه ای بانوان در ایران در گفتگو با افتخارآفرینانی چون کیمیا علیزاده و زهرا نعمتی آشنا کند.

>> > ... 166 < <<