مستند «آجی چای» که برای اولین بار در قالب مجموعه «سینما حقیقت» از شبکه مستند سیما پخش می شود، روایتی از مشکلات مردم آذربایجان در اثر خشکسالی در دریاچه ارومیه است.

>> > ... 166 < <<