شاید یکی از مهم‌ترین نکات در فهم درست و دقیق‌تر دنیای حیوانات، به‌ویژه برای آن عده‌ای که تجربه مراقب و نگهداری از حیوانی را در منزل نداشته‌اند، آشنایی با مشکلات، بیماری‌ها و آسیب‌هایی است که متوجه این مخلوقات بوده و پی بردن به نقش اساسی دامپزشکان، جراحان و فعالان محیط‌زیست در این خصوص است.

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<